ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

GR | EN
 

Οργάνωση


Η ΥΣΑ αποτελεί το φορέα αρχείων του ΓΕΣ και γενικότερα του Στρατού, του προσωπικού του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και ορισμένων υπηρεσιών του ΓΕΕΘΑ (Κοινά Σώματα, Σχολές). Διοικητικά υπάγεται στην Διεύθυνση Γραμματειακής και Μεταφραστικής Υποστήριξης του ΓΕΣ (ΓΕΣ / ΔΓΜΥ).

Η ΥΣΑ τηρεί αρχεία σε φυσική μορφή και σε μικροφίλμ, τα οποία έχουν αποδεικτική ισχύ ίση με το πρωτότυπο, σύμφωνα με το Άρθρο 15 § 2 του Νόμου 1599 / 1986 [«Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις»].


 
globo
wcag2AA
ssllogo

europaeu

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

digitalplan
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
espa espa

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
(Άξονας Προτεραιότητας 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση»)