ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

GR | EN
 

Ιστορικό

Μέχρι το Β’ παγκόσμιο πόλεμο, τα αρχεία του Στρατού παρέμεναν στους εκδότες τους ή σε φορείς του ενεργού Στρατού (επιτελεία, σχηματισμούς, διοικήσεις, μονάδες, σχολές και υπηρεσίες).

Κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με την κατάρρευση του μετώπου το 1941  η κυβέρνηση κατοχής λόγω του κινδύνου απώλειας των αρχείων από τη γενικευμένη διάλυση των φορέων του Στρατού, προχώρησε με ρυθμιστικές υπουργικές αποφάσεις στη συγκρότηση της ΥΣΑ, με σκοπό να προωθηθούν εκεί όλα τα αρχεία των υπό διάλυση στρατιωτικών φορέων σε πρωτότυπη μορφή για ταξινόμηση και εκμετάλλευση.

Με ρυθμιστική Εγκύκλιο του ΓΕΣ το 1951, καθορίστηκε ότι στην ΥΣΑ θα αποστέλλονταν τα αρχεία μόνο των διαλυομένων φορέων του Στρατού. Το 1966 εκδόθηκε νεότερη ρυθμιστική υπουργική απόφαση, που προέβλεπε εκκαθάριση σε τακτική βάση όλων των αρχείων των φορέων του Στρατού και αποστολή τους στην ΥΣΑ. Στα αρχεία αυτά συμπεριλήφθηκαν στα τέλη του 1967 και τα ατομικά έγγραφα του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού.

Η ΥΣΑ εφαρμόζει από το 1969 τη διαδικασία μικροφωτογράφισης για τους φορείς του ΓΕΣ, χωρίς καταστροφή των πρωτοτύπων. Η μικροφωτογράφιση, με αποδεικτική ισχύ και παράλληλη δυνατότητα καταστροφής των πρωτοτύπων, θεσμοθετήθηκε ως σύστημα αρχειοθέτησης επίσημα για όλο το δημόσιο τομέα το 1972.

Τέλος, η διαδικασία τήρησης των αρχείων του Στρατού συστηματοποιήθηκε με την ισχύουσα πληρέστερη ρυθμιστική υπουργική απόφαση του 2005.

Σχετικοί Σύνδεσμοι:

Διατελέσαντες Διευθυντές
 
globo
wcag2AA
ssllogo

europaeu

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

digitalplan
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
espa espa

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
(Άξονας Προτεραιότητας 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση»)