ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

GR | EN
 

Αρχείο

Η ΥΣΑ ολοκλήρωσε την διαδικασία υλοποίησης έργου που αφορά στην ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη του Ιστορικού της Αρχείου. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, η Υπηρεσία ψηφιοποίησε πλέον των 15 εκατομμυρίων σελίδων υλικού, ενώ εξασφαλίζει και τη βιωσιμότητα της διαδικασίας η οποία θα συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωσή του έργου.
 

Τεκμηρίωση Ψηφιοποιημένου Αρχείου

Η τεκμηρίωση του ψηφιοποιημένου αρχείου είναι διαθέσιμη στους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων και προσωπικών δεδομένων καθώς και θέματα εθνικής ασφάλειας, μέρος του υλικού είναι διαθέσιμο προς προεπισκόπηση μέσα από τη νέα μας ιστοσελίδα.
 

Αναζήτηση τεκμηρίωσης Ψηφιοποιημένου Αρχείου

Η αναζήτηση στην τεκμηρίωση του Ψηφιοποιημένου Αρχείου της ΥΣΑ επιτρέπεται σε όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της ΥΣΑ.
 

Αιτήσεις Πολιτών

Οι υπηρεσίες παροχής αντιγράφων από το αρχείο μας προς πολίτες και φορείς, είναι διαθέσιμες εξ ολοκλήρου μέσω της νέας διαδικτυακής μας πύλης. Ο ενδιαφερόμενος είναι σε θέση να υποβάλλει την αίτησή του ηλεκτρονικά, να επιβλέπει την πορεία της και τέλος να ολοκληρώνει τη διαδικασία με την λήψη των αρχείων που τον ενδιαφέρουν (σε περίπτωση εγκεκριμένων αιτήσεων).

Για την υποβολή αιτημάτων απαραίτηση προϋπόθεση αποτελεί η διαδικασία εγγραφής πρώτου επιπέδου,η οποία είναι άμεση και αφορά την υποβολή των βασικών στοιχείων του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ιδιότητα κλπ) καθώς και μιας έγκυρης διεύθυνσης e-mail.

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε τώρα

Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση αιτήσεων μέσα από τη διαδικτυακή πύλη είναι η εγγραφή δευτέρου επιπέδου (πιστοποίηση), η οποία γίνεται μετά την εγγραφή πρώτου επιπέδου και προϋποθέτει την ταυτοπροσωπία, για λόγους ασφαλείας. H διαδικασία της ταυτοπροσωπίας απαιτείται άπαξ κατά την παραλαβή των εγγράφων από την υπηρεσία.
 

 
globo
wcag2AA
ssllogo

europaeu

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

digitalplan
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
espa espa

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
(Άξονας Προτεραιότητας 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση»)